otváracia doba výstavnej siene je
v pracovných dňoch
od 7.00 h. do 16.00 h.
..............................................

Ľudovít Fekete – Stolárstvo Fekete
930 32 Blatná na Ostrove, 35
Telefón: (031) 553 03 64
Tel./fax: (031) 559 84 69
www.stolarstvo-fekete.sk

Sekcia kuchynského nábytku:
Mobil: 0905-822 487
e-mail: stolar.fekete@stonline.sk
stolar@stolarstvo-fekete.sk

Sekcia kancelárskeho nábytku:
Mobil: 0915-724 303
e-mail: obchod.fekete@stonline.sk
obchod@stolarstvo-fekete.sk

 Zoznam hlavných odberateľov Stolárstva Fekete

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Bratislava

  1. pobočky: Banská Bystrica, Bratislava, Košice, Martin, Nové Zámky, Trenčín, Trnava
  2. patologicko-anatomické pracoviská: Banská Bystrica, Bratislava, Prešov, Trnava

Ministerstvo financií SR, Bratislava

Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Bratislava

Clevis, s.r.o., Bratislava

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR, Bratislava

Colné riaditeľstvo SR, Bratislava

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

SkyEurope Airlines, a.s., Bratislava

Fórum Inštitút, Šamorín

Ministerstvo vnútra SR, Bratislava

Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava

Universal McCann Bratislava, s.r.o., Bratislava

IMOS-ASEK, s.r.o., Hamuliakovo

 

 

 

web-string.com